Faaliyet Alanları

Projenin genel hedefi ve amacı kapsamındaki 5 Faaliyet Alanı altında 22 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Alanı I: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler
Faaliyet Alanı II: Kurumsal Kapasite Geliştirme
Faaliyet Alanı III: Farkındalık Yaratma
Faaliyet Alanı IV: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar
Faaliyet Alanı V: Koordinasyon ve İş Birliği

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanı I: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler

Bu faaliyet alanı kapsamında, İSG ve çalışma yaşamı konusunda kapasitenin arttırılması amacıyla maden çalışanlarına ve maden sektöründeki işverenlere yönelik olarak hizmet ve eğitimler verilmesi...

Faaliyet Alanı II: Kurumsal Kapasite Geliştirme

Bu alanda, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencileri, mesleki ve teknik liselerdeki maden teknolojileri bölümlerindeki branş öğretmenleri, mühendisler,  iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve STK’lar dâhil...

Faaliyet Alanı III: Farkındalık Yaratma

Bu faaliyet alanı kapsamında, İSG konusunda farkındalık yaratacak çeşitli faaliyetler gerçekleştirecektir. Söz konusu faaliyetler aşağıdaki gibidir:   AÇILIŞ TOPLANTISI: Paydaşlara Proje ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla Ankara’da...

Faaliyet Alanı IV: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Bu faaliyet alanı kapsamında, çalışma yaşamı dinamikleri konusunda kurumsal hafızanın iyileştirilmesine yönelik araştırma, saha çalışmaları, etki değerlendirmesi izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Maden işyerlerinde mevcut sendikalaşma üzerine saha...

Faaliyet Alanı V: Koordinasyon ve İş Birliği

Bu faaliyet kapsamında İSG alanında ilgili paydaşlarla karar almaya yönelik koordinasyon kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini arttırmaya yönelik; Maden çalışanlarına yönelik sağlık gözetimi...