İSG MERCEĞİNDEN GELECEĞE GÜVENLE BAK

Değerli Fotoğraf Severler;

Sizi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında gerçekleştirilecek olan “İSG: Bir Yaşam Kültürü” başlıklı, fotoğraf yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

“İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak” başlıklı fotoğraf yarışması ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışanların ve işverenlerin İSG’nin sadece yasal bir sorumluluk değil, hayatın her alanını doğrudan ve dolaylı bir şekilde olumsuz etkileyen iş kazalarından, meslek hastalıklardan ve mevcut tehlikelerden korunmak için bir yaşam kültürü olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede yarışmaya katılanların objektiflerinden

  • Çalışanların işyerlerindeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalmaları olasılığını en aza indirecek durum ve davranışlarda bulunmalarına,
  • İSG’nin sadece işyerlerinde değil sosyal yaşamda da önemli bir kavram olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına,
  • Önlem almanın iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmanın bedelinin ödenmesinden daha insani ve ucuz olduğu bilincinin oluşması,
  • Güvenli ve insana yakışır iş ortamlarının artmasına,
  • İSG’nin bir kültür olarak kabul görülmesine yönelik motivasyonu artıracak fotoğrafların yansıtılması beklenmektedir.

ÖDÜLLER

Birincilik: 2 tam altın*
TFSF Altın Madalyası ve MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
İkincilik: 1 tam altın
TFSF Gümüş Madalyası ve MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Üçüncülük: Yarım altın
TFSF Bronz Madalyası ve MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Mansiyon: 800 TL**
MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi

* Ödüller teslim günündeki altın değeri karşılığı TL olarak verilecektir.
** 3 adet mansiyon ödülü verilecektir.

 

Sergilenecek Eserler

@misgeptr