MİSGEP HAKKINDA

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve genel hedefi iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin yaratılması olan Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi – MİSGEP, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sözleşme Makamı AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan proje ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

İSGinfo TOPLANTILARI

“İSGinfo” ismi AÇSHB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün tüm bilgilendirme ve kapasite geliştirme etkinliklerini temsil eden bir markadır. İSGGM, İSGinfo markası ile iş sağlığı ve güvenliğinin sadece kuralları değil aynı zamanda çalışanın ve işverenin yaşam biçimini oluşturduğu mesajını yaygınlaştırmaktadır. Bu mesajın yaygınlaştırılmasıyla toplumda güvenlik kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

FİNANSAL DESTEK VE
REHBERLİK PROGRAMI

Finansal Destek ve Rehberlik Programı, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda finansal destek ve teknik rehberlik verilmesini içermektedir. Bu kapsamda, 70 işyerine iş güvenliği profesyoneli görevlendirmesi ve öncelik bu 70 işyerinden olmak üzere toplamda 3000 adet tahlisiye (maden acil durum) eğitimi verilmesi konularında finansal destek verilecektir. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) kapsamında hazırlanan TS 13741- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için – Maden Sektörü Standardının bahse konu 70 işyerinden, belirlenen kriterlere göre seçilecek 15 işyerine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

İzmir Online Tanıtım Etkinliği İçin Tıklayın

Ankara Online Tanıtım Etkinliği İçin Tıklayın

ETKİNLİK HAKKINDA

İnsana yakışır işlerin desteklenmesini amaçlayan ve kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işyerlerinde İSG alanında kapasite artışı sağlayarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleyen MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı’nın tanıtımı 8 ve 11 Eylül 2020 tarihlerine online olarak gerçekleştirilecek. İlki 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek etkinlik, aynı içerikte 11 Eylül 2020 tarihinde de tekrarlanacak. İnternet üzerinden canlı olarak yapılacak yayının daha verimli olması için ilk etkinlik İzmir ve çevresindeki (Ege ve Marmara bölgeleri) maden işletmelerine, ikincisi ise Ankara ve çevresindeki illere (İç Anadolu, Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri) yönelik gerçekleştirilecek. Her iki etkinliğe de sanayi ve ticaret odaları, sendikalar ilgili sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel medya temsilcileri davet edilecek.